PROJECTE INDIVIDUAL

A l´escola fem projecte individual que vol dir que cadascú fa el projecte que vol segons els seus interessos. 

El meu són els taurons, la Martina estudia les roques, el Genis el peix globus, la Laia la sal , la Milena la balena, l’Eva treballa els planetes, el Pau les bicis , el Roc l’eriçó i la Txell la roba. 

L'experiment de la Martina fet amb roques i vinagre. Comprovava si les roques eren calcàries; les roques calcàries fan reacció en contacte amb el vinagre. No hi havia cap roca calcària.    

La Laia i la Martina fan experiments, l’Eva està fent una maqueta dels planetes  i la Txell està fent una peça de roba.


Carla Vila Sevilla

Comentaris