Com es fan el tunels?

ELS TÚNELS

Ahir el pare de la Uxía, el Nacho, ens va explicar com es fan els túnels.Hi ha túnels per passar carreteres, trens, per extreure minerals (mines) per passar aigua,...

Depèn quin túnel s'ha de fer es pot fer de tres maneres diferents: 

 - tuneladora
                                                                                                
 - mètode austríac
                                                                                                  
- voladures


Les tuneladores
Normalment es fan servir per fer túnels en ciutat, com el metro. ja que aquestes màquines no molesten gaire perquè van sota terra, fa poca vibració i no hi ha enfonsaments.


El capçal va foradant i al darrera la terra que treu es barreja amb una escuma, formen una pasta que fa que hi ha hagi enfonsaments a mesura que va tirant endavant.
A mesura que va fent el forat es van posat unes plaques de formigó (dobeles) que recobreixen tot el forat del túnel. 
Aquestes peces estan fetes per a cada túnel concret amb les seves corbes i llargària per això s'han de col·locar amb un ordre establert.   

Aquestes màquines treballen sense parar nit i dia.
Dins la tuneladora hi ha molta gent treballant, com per exemple el pilot, un mecànic, un trenista, l'enginyer de mines,... fins unes deu persones.

La pasta que treuen (terra barrejada amb escuma) surt amb unes cintes transportadores, un cop a fora s'ha de deixar assecar unes setmanes per a després poder-la carregar en camions i portar-la en un lloc específics de deixalles.

Aquestes màquines tuneladores són molt grans, el capçal més o menys mesura de diàmetre com un edifici de 4 pisos (com la casa del Biel i la Ivet).
Arriben desmuntades i en vaixell, es munten al lloc del túnel.

Una tuneladora amb les dobeles pot costar uns 35 milions d'euros. El mètode austríac

És més pas a pas que la tuneladora, és un mètode més antic. Es van fent excavacions amb retroexcavadores i diferents màquines. La terra o roques es van traient amb camions.


Quan van fent forat hi posen unes peces i formigó projectat (és un tipus de formigó que es tira amb una mànega i es queda enganxat).
Un cop el formigó està projectat s'hi posa un carro d'encofrar perquè quedi més ben acabat i tingui una vida més llarga.

Aquest mètode és 3 vegades més econòmic que la màquina tuneladora.

El túnel del Cadí, els d'Oliana i el de Berga estan fets amb aquest mètode.
Les voladures

L'altre manera de fer túnels és fent uns forats i carregar-los d'explosius.
Ho veureu millor amb aquests vídeosMOLTES GRÀCIES NACHO

Comentaris