PROJECTE RIUS – Anàlisi del Riu de la Llosa

Seguim, com ja fa uns anys, adherits al Projecte Rius, una iniciativa de l'Associació Hàbitats per promoure una campanya d'inspecció dels rius de Catalunya. Ahir vam fer l'anàlisi de tardor del Riu de la Llosa. 

Petits, mitjans i grans, cadascú té el seu paper dins d'aquesta tasca. 

Calculem la velocitat del riu, la seva profunditat, l'amplada i alguns paràmetres fisicoquímics de l'aigua: temperatura, nitrats, oxigen dissolt i Ph.

Observem quins macroinvertebrats hem trobat i inspeccionem la flora. 

Finalment fem una posada en comú i ho deixem tot anotat per fer-ho arribar a l'Associació Hàbitats. Per acabar el matí ens endinsem a la Vall de la Llosa fins arribar al Salt del MolíComentaris