Escriure amb sentit.

Acompanyar i guiar els inicis de la lectura i l’escriptura des de l'escola és apassionant. Cadascú fa un procés únic i irrepetible. És un camí llarg i complex que necessita temps i cal que cada nen/a el visqui de manera pròpia i significativa.

Segons Teberosky (1982), els infants aprenen a escriure individualment però sense deixar de mirar què fan i com ho fan els altres i confrontant allò què escriuren.Des de l'escola volem fer un ús real de de la llengua escrita i provocar situacions de lectura i escriptura que permetin aprendre a llegir i a escriure amb sentit.


Per fer-ho, aquest curs interaccionem amb el grup d'alfabetització de l'escola d'adults de la Seu d’Urgell.Són alumnes que han de fer aquest procés en una nova llengua i una fonètica diferent.

Les dues realitats tenen com a punt d’unió l’aprenentatge de la lectoescriptura compartit amb un interlocutor que no jutja el relat sinó que gaudeix de la comunicació que s’estableix.
Comentaris